Halla gård - Årets grisleverantör 2012

Halla gård ligger utanför Kvänum i Västergötland och drivs av Anders Gunnarsson tillsammans med hans far och en anställd. Anders föder upp rapsgrisar och odlar i princip allt foder på gården.

Om gården

  • 8 500 slaktgrisar årligen
  • 230 hektar brukad åker 
  • 35 hektar skog

Anders Gunnarsson - Årets grisleverantör 2012

Anders är utbildad lantmästare och har efter några års arbete bland annat som foderförsäljare/foderutvecklare på gris återvänt till föräldragården. Från och med årsskiftet har Anders tagit över ansvaret för gårdens produktion. –Det känns stort och jag har mycket att lära säger Anders men det ska bli kul och spännande! –Det är en trygghet att min far fortfarande är med i bakgrunden och stöttar berättar Anders vidare. 

Så går det till att föda upp Rapsgrisar 

På Halla finns det 2 750 slaktsvinsplatser i stallarna. Anders köper smågrisar från SLS det betyder också att det finns inga suggor på Halla utan produktionen är helt inriktad på slaktgrisproduktion. Produktionen följer en uppgjord plan där det kommer nya smågrisar var 16:e vecka. –Detta  innebär att jag lämnar slaktgrisar till slakt varje vecka vilket ger ett jämnt och bra flöde både ur plats-, arbets- och inkomstsynpunkt berättar Anders. Grisarna går gruppvis i boxar med halmad vilo/liggyta och grisarna får mat tre till fyra gånger per dag i så kallat långtråg i boxarnas fronter. Fodret är ett blötfoder som pumpas fram automatiskt i ett rörsystem från gårdens foderkök.  Grisarnas foder består av spannmål, åkerböna, soja, premix med mineraler, drank, vassle och sist men inte minst rapsolja. 

Allt foder kommer från gården

Anders odlar allt foder (förutom en del av proteinet samt premixen) som behövs till grisarna på gården. Förutom spannmål odlar Anders åkerbönor och Anders har bytt ut ca 35-40% av grisarnas sojafoder till åkerböna för att minska på behovet och åtgången av soja.  På gården finns det både torkanläggning och lagringsmöjlighet vilket minskar åtgång tid och transporter av foder vilket annars är ganska vanligt.

Grisarna mår bättre idag

Anders beskriver vilka skillnader som han ser nu när grisarna får rapsolja i fodret: -Det syns tydligt att grisarna tycker att rapsoljan är god vilket gör att de tycker att fodret är mer smakligt och de äter helt enkelt bättre! - En positiv effekt av detta är att jag som uppfödare får en bättre tillväxt på grisarna.

-En annan viktig skillnad är att dödlighet av grisar har minskat och ligger idag på 0,5% vilket känns oerhört bra berättar Anders vidare. –Sist men inte minst så är kvalitetsmåttet på slaktkropparna 1-2% högre idag dvs idag levererar jag ett kött som ur flera aspekter håller en högre kvalitet avslutar Anders.

Upp