Scan 170530 0081 prv web

ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är att skapa mervärde för alla i kedjan. Det handlar om att leverera kvalitet i allt vi gör, att inte acceptera slöseri och att vara effektiva i all vår resursanvändning. Det kan exempelvis vara att inte behöva återkalla produkter, att alltid leverera enligt specifikation och överenskommelse eller att säkra korrekt lagerhantering.

Att vi sköter vårt företag och våra affärer väl är en mycket viktig del i vårt hållbarhetsarbete. För att kunna fortsätta att växa och utveckla vår verksamhet måste vi ha lönsam tillväxt. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att generera nytta till samhället genom vår värdekedja. HKScan är en viktig arbetsgivare som bidrar till de lokala ekonomierna. Vi har runt 2000 medarbetare i Sverige och bidrar dessutom till att det skapas arbetstillfällen i både jordbruket och livsmedelskedjan.

Vi har ett stort ansvar gentemot våra medarbetare, våra samarbetspartners i primärproduktionen, våra ägare och investerare, kunder, konsumenter, leverantörer samt samhället i stort. Alla gynnas av att vårt företag har en hållbar tillväxt.