God och lättlagad gårdsfisk!

Gårdsfisk föddes ur en enkel idé - ett integrerat lant- och vattenbruk som gör det möjligt att äta fisk utan att utmana fiskbestånden i haven. Förutom att bidra till en levande landsbygd så producerar vi riktigt god fisk uppfödd på svenska gårdar! De vanligaste matfiskarna i Sverige är alla rovfiskar, som odlas i hav och sjö, det betyder att oavsett om de har odlats fram, som den allra vanligaste vardagsfisken, så har de ätit mer fisk själva än vad du får på tallriken. För att lösa den grundläggande miljöproblematiken har Gårdsfisk valt andra arter med egenskaper som gör det möjligt att minimera miljöpåverkan, samtidigt som de är några av världens vanligaste matfiskar och jättegoda att äta. De fiskar som Gårdsfisk föder upp har dessa egenskaper gemensamt:

gardsfisk-infographic.jpg

 

 

  1.  Allätande, de kan födas upp på en högre andel vegetabilier än annan vanlig fisk. Idag innehåller vårt foder avskär från MSC-märkta bestånd till 10-15 %. 

  2.  Gårdsfiskarna är robusta, så de tål att leva tillsammans utan att bli sjuka. De har aldrig behövt mediciner. 

  3.  Sötvattenarter, för att kunna sprida spillvattnet på åkrar. 

  4.  Varmvattenlevande eftersom de fiskarna växer fort och den totala energiåtgången blir mindre i uppfödningen jämfört med andra arter.

  5.  Från bassänger på land kan fisken inte rymma och påverka vilda populationer genom spridning av oönskade egenskaper i naturen. 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Gårdsfisk på gardsfisk.se