Investeringen att koppla in biogas till HKScan i Kristianstad innebär att företaget skapar ett cirkulärt kretslopp, där eget slaktavfall från anläggningen återanvänds i form av biogas efter rötning hos C4 Energi. Kretsloppet innebär att HKScan minskar sin klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen, vilket är en minskning med -83 % jämfört med nuvarande klimatpåverkan från befintliga ångpannor.

”I vårt miljö- och klimatarbete tittar vi på olika lösningar att utveckla användningen av gröna energikällor. Vårt klimatmål är att minska våra utsläpp i Sverige med -95 % till 2030*. Att koppla in biogas här i Kristianstad är ett steg i företagets långsiktiga klimatarbete”, förklarar Camilla Folger.

C4 Energi har en stark miljöprofil och att kunna hjälpa stora som små företag i omställningen till miljövänligare alternativ är viktigt för framtiden.

”Att våra två företag gemensamt kan samverka så här och samtidigt göra stor skillnad för miljön, känns helt fantastiskt. Vi är stolta över vår biogasverksamhet i Kristianstad och att gasen kan göra nytta för företag som finns lokalt är väldigt bra”, säger Göran Thessén vd för C4 Energi.

*jämfört med 2003, då HKScan i Sverige startade sin långsiktiga klimatsatsning.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:  Camilla Folger, miljöchef HKScan i Kristianstad, tfn: 044-19 40 45  HKScan mediejour tfn: 08-725 85 10  Göran Thessén, vd C4 Energi, tfn: 0733-73 75 90  Tore Sigurdsson, Affärsområdeschef Biogas C4 Energi, tfn: 0733-13 48 93

Fakta:Biogas är energirik gas (metangas) som bildas när bakterier bryter ner organiskt material (t ex slaktavfall från HKScan eller matavfallet från våra bruna påsar) i en syrefri miljö d.v.s. rötning. Rötning är en helt naturlig process som vi även kan hitta ute i naturen i syrefri miljö. Andra fördelar med biogasproduktionen, är ”Biogödsel”, det flytande organiska material som blir kvar efter rötningsprocessen. Biogödsel är ett högvärdigt gödselmedel som lantbrukarna kan sprida på åkrarna och som minskar deras behov att importera näringsämnen till sin matproduktion. Kraven på biogödseln är noga reglerat genom certifieringen som görs enligt SPCR 120.