Aktuellt juni 2017

  1. 20160721 0500 800x400
    Hagaintiativets återgärder gör skillnad

    Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens återgärder, där HK Scan är en med. Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras respektive basår, samtidigt som utsläppen minskat med 34 procent.