HållbarhetLandingHero

Vi är stora men bryr oss om de små detaljerna

 Vi tror på bra mat

I över 100 år har vi varit Sveriges kött- och charkuterimästare. Sedan start arbetar vi enbart med svenskt kött. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet. 

GrisarColor

Djuromsorg

När du väljer en vara från Scan kan du vara säker på att det alltid är 100 procent svenskt kött från svenska gårdar. Vi följer strikt alla miljö- och djurskyddslagar och våra djurleverantörer använder inte hormontillsatser, antibiotika och andra onödiga medicinrester – varken förebyggande eller för att gynna djurens tillväxt.

Vi har ett nära samarbete med våra djurleverantörer och transportörer. Vi prioriterar djurens välbefinnande inom till exempel avel, djurhållning samt transport och tar ett stort ansvar för utvecklingen av djurens välfärd. Vi lämnar helt enkelt inget åt slumpen.

GrånColor

Våra samarbetsgårdar

Vi tror att maten håller bättre kvalitet och smakar godare när den är producerad under bra förhållanden. Därför tar vi ansvar för hela kedjan – från gården till tallriken. Vi har idag över 10 000 samarbetsgårdar runt om i Sverige. Gårdarna står gemensamt för allt kött som vi på Scan förädlar och säljer.

Vårt mål är att arbeta tillsammans med bönderna för att ständigt utvecklas. Förra året utförde vi ca 1000 st gårdsbesök för hålla god kontakt med våra bönder och säkra djuromsorgen. Våra bönder är engagerade och stolta över att bistå med produkter av hög kvalitet. Gott på alla sätt helt enkelt!

GrebyColor

Vårt hållbarhetsarbete

 ’Att göra livet godare’ innebär inte bara att erbjuda en gastronomisk upplevelse, utan även att ge konsumenterna trygghet: när de väljer Scan kan de vara säkra på att de gör ett ansvarsfullt val.

Scan verkar i syfte att göra det dagliga livet godare för konsumenter och kunder – både idag och i framtiden. Att ta ansvar genom hela värdekedjan är jätteviktigt för oss och som kött- och charkföretag är vi ledande inom hållbarhetsområdet.

 

På företagets samtliga anläggningar i Sverige används 100 procent grön el. Vårt gemensamma mål är att minska vår klimatpåverkan i Sverige med 95 % till 2030.

GrebyColor2

Omsorg i alla leden

Vill du välja kött med omsorg – välj svenskt. Vi har i Sverige unikt goda förutsättningar för produktion av kött med bra tillgång till vatten och betesmarker. Våra djur lever gott på gräs och vall som växer på regnvatten.

Mycket av vårt kulturlandskap och den biologiska mångfald som finns här är skapad av betande djur. Och just djuren är en förutsättning för att dessa landskap ska finnas kvar. Naturbetesmarkerna är dessutom centrala för att Sverige ska kunna uppfylla både sina internationella åtaganden för att skydda den biologiska mångfalden och de svenska miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.